Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Projekt zkoušek a měření pro vývoj nových sanačních metod

Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva

Společnost od roku 2020 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021613 a názvem „Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva“. Cílem předkládaného projektu je provedení potřebných výzkumných zkoušek a měření (včetně vypracování výzkumné zprávy) pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva pomocí nástřiků ze směsí obsahujících celulózová vlákna na bázi druhotných surovin společnosti a studium chování konstrukce po aplikaci tohoto nástřiku, včetně návrhu tloušťky a dalších požadavků na aplikování nástřiku. Dále se bude jednat o studium transportu vlhkosti a solí v konstrukci i v nástřiku po jeho aplikaci a diagnostiky zavlhčení a zasolení konstrukce před a po aplikaci nástřiku.

autor: UsiReV, datum: 22.06.2020 13:55, kategorie: Oznámení a informace