Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Získání NZÚ dotace krok za krokem

Tým odborníků naší společnosti, široká řada certifikovaných aplikačních firem po celém území ČR a partnerské organizace jsou připraveny Vám pomoci s vyplňováním potřebných dokumentů nebo Vás zastoupit při vyřizování zajištění dotace.

1) Seznamte se s podmínkami programu - Směrnice MŽP č. 2/2015

2) Najděte si odborníka, který zpracuje odborný posudek (projektová dokumentace, energetický posudek) – seznamy ČKAIT / ČKA, seznamy energetický specialistů. Žádaný min. rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou podoblast podpory je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.

3) Projednejte záměr s příslušným stavebním úřadem.

4) Ve spolupráci se zpracovatelem posudku vyplňte krycí list. Formuláře krycího listu na webu NZU.

5) Vyplňte elektronickou žádost o podporu – web NZU (přístupné od 15.5.2015)

6) Do 5 dnů od elektronické evidence doručte SFŽP vygenerované a podepsané dokumenty + přidejte přílohy (plná moc, krycí list, list vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, odborný posudek, doklad ze stavebního úřadu, atd.)

7) Po kontrole žádosti (cca do 3-6 týdnů) dostanete písemné rozhodnutí o poskytnutí podpory

  • lhůta provedení opatření: oblast A = 18 měsíců, oblast B = 24 měsíců, oblast C = 9 měsíců
  • vyplacení podpory lze očekávat do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů (celkem tedy cca do 9 týdnů od podání žádosti)

-> POSLAT POPTÁVKU NA PRODUKTY PRO PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM