Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Climastone – bytové a panelové domy

V této kategorii jsou umístěny následující reference.

Bytový dům – Jakutská, Bělocerkevská, Novorosijská, Praha 10

Kontaktní osoba: Petr Čamra

CIUR a.s. (2012) - Zateplení podlahy půdy bytových domu foukanou minerální izolací Climastone vč. zhotovení pochozích podlah a dodávky parobrzdné a difuzní folie. Objem izolace 410 m3 tj. 2.050 m2 podlahové plochy.


Bytový dům, Nymburk

Kontaktní osoba: Petr Čamra

  • 013
  • Pc060482
  • Pc060473
  • Pc060483
  • Pc060480

CIUR a.s. (2013) - Zateplení stropu bytového domu foukanou minerální izolací CLIMASTONE. Technologie volného foukání.


Bytový dům, Praha 10

Kontaktní osoba: Petr Čamra

CIUR a.s. (2011) - Rekonstrukce podlahy půdy bytového domu. Aplikace foukané minerální izolace do připraveného roštu. Aplikace fólií. Plocha 350 m2, tloušťka izolace 25 cm.


Bytový dům, Sedlec-Prčice

Kontaktní osoba: Petr Čamra

CIUR a.s. (2012) - Zateplení dvouplášťové střechy s pomocí foukané minerální izolace CLIMASTONE. Odvětrání řešeno kombinací otvorů v atice + odvětrávací komínky. Plocha 600 m2, tloušťka izolace 20 cm.


SVJ pro dům čp. 1752–1754, Nymburk

Kontaktní osoba: Petr Čamra

CIUR a.s. (2013) - Zateplení podlahy půdy bytového domu foukanou minerální izolací Climastone vč. zhotovení pochozích lávek. Objem izolace 92 m3 tj. 460 m2 podlahy půdy.