Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

Technické

V této kategorii jsou umístěny následující soubory ke stažení.

PDFDifuze vodních par

difuzní faktor

01-6880

TZÚS Praha

ze dne 25. 6. 2001

PDFFázový posun stavebních izolací

Fázový posun teplotního kmitu vyjadřuje čas, za který se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru. Jedná se o vlastnost konstrukce ovlivňující působení extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením, které nám povrch obvodového pláště objektu ohřívá. Zvýšená teplota materiálu se pak pomalu šíří směrem k interiéru. Větší hodnota fázového posunu znamená, že interiér v domě je lépe chráněn proti přehřívání vlivem slunečního záření.

celulóza - minerální vlákno - polystyren - skelné vlákno - PUR izolace

PDFKorozivní účinky na kovy

nemá korozivní účinky

01-7585

TZÚS Praha

ze dne 24. 7. 2001

PDFMěrná kapacita - Climatizer Plus

měrná kapacita cd = 2020 J / kg . K

NP-2013/2

CSI Praha

ze dne 2. 5. 2013

PDFSoučinitel tepelné vodivosti

Protokol o zkoušce stanovení součinitele tepelné vodivosti č. 16/018/T018 ze dne 7. 4. 2016.

PDFTeplotní stálost

ČVUT Praha

květen 2001

PDFVlhkost

010-012936

TZÚS Praha

ze dne 4. 9. 2003