Pro silniční stavitelství

Inovativní řešení pro lepší kvalitu a vyšší trvanlivost asfaltových směsí s důrazem na snižování emisí CO2 a recyklaci

Přísady pro zlepšení vlastností asfaltové směsi (AS) a prodloužení životnosti asfaltových vrstev silnic a dálnic, nosiče asfaltového pojiva, modifikační a gumo-asfaltové granuláty, přísady pro snižování teploty výroby a pokládky AS, snižování energetické náročnosti výroby, výztužná vlákna v granulátu, rejuvenátory, přísady pro zlepšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu a jiné.

Lídr ve výrobě celulózových vláken