Dotační programy

Dotační program pro domácnosti

Stručný přehled zrealizovaných projektů naší společností díky dotačním programům Evropské unie.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti CIUR a.s.

Díky Evropskému sociálnímu fondu mohla naše společnost CIUR a.s. zrealizovat v operačním programu Zaměstnanost dotační program Vzdělávání zaměstnanců, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004608.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Pro udržení vysokých standardů kvality poskytuje společnost svým zaměstnancům pravidelná odborná a profesní školení, která jsou připravována na základě analýzy vzdělávacích potřeb. Do projektu jsou zahrnuta školení pro zaměstnance napříč firmou a zapojeni jsou i dva zaměstnanci partnerů společnosti.


Experimentální prověření použitelnosti akustických desek Wolf PhoneStar TRI

Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj mohla naše společnost CIUR a.s. zrealizovat výzkumný projekt akustických desek Wolf PhoneStar TRI, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010634.

Projekt se zaměřuje na oblast zlepšování zvukových izolačních vlastností zděných příček. Cílem projektu bude prověření použitelnosti akustických desek Wolf PhoneStar TRI pro zlepšování zvukově izolačních vlastností zděných příček. Požadavky na akustickou pohodu uvnitř budov se s vývojem společnosti stále zvyšují. Akustické desky Wolf PhoneStar TRI jsou jedním z vhodných řešení problému přenosu zvuku jako akustická izolace pro zajištění akustického komfortu v budovách. Na řešení budou spolupracovat odborníci ze společnosti CIUR a.s. a UCEEB ČVUT v Praze.


Výzkumný projekt vnitřního zateplení UdiIN RECO

Dlouhodobé tepelně – vlhkostní chování systému vnitřního zateplení

Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj mohla naše společnost CIUR a.s. zrealizovat výzkumný projekt vnitřního zateplení UdiIN RECO registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007833.

Cílem projektu je experimentální prověření dlouhodobého tepelně-vlhkostního chování systému vnitřního zateplení UdiIN RECO na full-scale zkušebním vzorku cihelného zdiva s trámovým stropem v reálných klimatických podmínkách v experimentálním centru UCEEB ČVUT v Praze a optimalizace tohoto systému pro použití v ČR (klimatické podmínky, technické požadavky) pomocí moderních výpočetních metod. Tento projekt je financován za podpory EU.


Projekt zkoušek a měření pro vývoj inovovaných CB krytů

Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj inovovaných cementobetonových krytů vozovek pomocí vyvíjených vláken

Společnost od roku 2021 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026317 a názvem „Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj inovovaných cementobetonových krytů vozovek pomocí vyvíjených vláken“. Cílem předkládaného projektu je provedení potřebných výzkumných zkoušek a měření (včetně vypracování výzkumné zprávy) pro vývoj cementobetonových krytů (CBK) vozovek z hlediska zvýšení trvanlivosti tohoto materiálu. Součástí výzkumné činnosti je vytvoření funkční metodiky pro stanovení trvanlivosti cementobetonových krytů s důrazem na následnou reprodukovatelnost tohoto způsobu zkoušení pro návaznost na tento výzkum v budoucnosti.


Projekt zkoušek a měření pro vývoj nových sanačních metod

Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva

Společnost od roku 2020 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021613 a názvem „Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva“. Cílem předkládaného projektu je provedení potřebných výzkumných zkoušek a měření (včetně vypracování výzkumné zprávy) pro vývoj nových sanačních metod pro odsolování zdiva pomocí nástřiků ze směsí obsahujících celulózová vlákna na bázi druhotných surovin společnosti a studium chování konstrukce po aplikaci tohoto nástřiku, včetně návrhu tloušťky a dalších požadavků na aplikování nástřiku. Dále se bude jednat o studium transportu vlhkosti a solí v konstrukci i v nástřiku po jeho aplikaci a diagnostiky zavlhčení a zasolení konstrukce před a po aplikaci nástřiku.


Projekt zkoušek a měření pro vývoj nových cementových kompozitů

Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových cementových kompozitů s využitím vláken žadatele

Společnost CIUR a.s. od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019672 a názvem „Výzkumné zkoušky a měření pro vývoj nových cementových kompozitů s využitím vláken žadatele“. Cílem předkládaného projektu je získat jednotlivé vývojové zprávy s cílem dosažení souhrnné výzkumné zprávy v návaznosti na aktivity realizované poskytovatele služby. Konkrétním předmětem poskytované služby VUT je provedení potřebných výzkumných zkoušek a měření (včetně vypracování výzkumné zprávy) pro vývoj nových cementových kompozitů s využitím vláken Žadatele na bázi druhotných surovin a výzkumu jejich chování ve stavebních konstrukcích.

Lídr ve výrobě celulózových vláken