Udržitelnost a cirkulární ekonomika

Příroda, technologie a odpovědnost

CIUR a jeho motto příroda, technologie a odpovědnost napovídá o firmě vše podstatné. Používáme přírodní recyklovaný materiál, kterým je celulózové vlákno. Snažíme se ve všech ohledech chovat ekologicky a hospodárně. Strojně zpracováváme druhotnou surovinu a třídíme ji dle vlastních potřeb. Z této druhotné suroviny jsme vyvinuli technologie, podle kterých vyrábíme cennější a ve většině případů užitečnější produkty, než jakými byly před recyklací.

„Jsme si vědomi a velmi je nám blízká odpovědnost jak ta tradiční záruční, tak ta lidská globální. Zodpovědnost za ozdravovací proces naší planety Země bez zbytečných odpadů.“
Mgr. Michal Urbánek, generální ředitel

Základní surovinou je pro nás cenný, pro jiné již nepotřebný, papír. Připravujeme také výkup plastových obalů pro naše další výrobky. Odevzdat materiál u nás mohou nejen firmy, školy, úřady, ale také fyzické osoby.

Recyklace, Upcyklace, Downcyklace

RE cyklace
zhodnocení materiálu či nalezení využití pro něco, co žádné jiné využití nemá a je na něj nahlíženo jako na odpad

UP cyklace
materiálové využití odpadů, které lze v cyklech přetvářet na produkty či materiál s obdobnou užitnou hodnotou, může jít i o stejný výrobek

DOWN cyklace
proces, kdy opakovaným využíváním odpadu snižujeme jeho objem

Lídr ve výrobě celulózových vláken