Celulózová vlákna pro průmysl

Vlákna pro různá odvětví průmyslu

Vlákna pro stavebnictví SUBCEL®

Speciální vlákna použitelná v mnoha průmyslových oborech. Výroba vláken ve speciálních zákaznických specifikacích. Vlákna „na míru“ vyvinutá ve spolupráci s odběrateli. Přísady do součástek v automobilovém průmyslu. Celulózové vlákno pro průmyslové příměsi. Výztužná vlákna, speciální žáruvzdorné materiály, pro maziva, absorbenty, lepicí a spárovací hmoty. Výztužné vlákno jako základ materiálů odolávajících maximálnímu napětí a vlhkosti.


Lídr ve výrobě celulózových vláken