Odsolování staveb

Odsolování

SALISORB®

Speciální metoda odsolování pomocí celulózových vláken. Pro odsolování historických památek, budov, soch, kamenných a zděných historických artefaktů. Odsolování provádí přímo společnosti CIUR.


DESALIZER®

Speciální metoda odsolování pomocí celulózových vláken, kde je navíc kladen důraz na probarvení detailů původních historických artefaktů jako jsou reliéfy nebo písmo. Odsolování provádí přímo společnosti CIUR.


Lídr ve výrobě celulózových vláken