Měření a diagnostika staveb

Pro naše zákazníky provádíme diagnostiku stavebních konstrukcí a stanovení jejích nedostatků a vad. Samotné měření mají na starost vyškolení technici naší společnosti.

Měření termokamerou

Jedinečnou možností, jak odhalit úniky tepla je termovizní měření. Naše oči nejsou k termoviznímu vidění nijak přizpůsobené. Tak vidí jenom živočichové z řádu plazů. Ti by nám taková místa úniků tepla dokázali odhalit svým bystrým zrakem. Naši vyškolení technici za pomoci termokamery dokáží také odhalit kudy z objektu uniká teplo, kudy letí vaše peníze za drahé energie ven. Lokalizují u Vás tepelné mosty nebo naopak po zateplení foukanou izolací dokáží průkazně ukázat celistvost zateplení a perfektní práci našich aplikačních firem. Měření termokamerou je vhodné ke zjištění rizikových míst, kde je potenciální možnost růstu plísní nebo případně vznik povrchové kondenzace. Odhalení a následné zateplení takových míst si ušetříte a vyhnete se vzniku alergií a nemocí cest dýchacích. Pro měření termokamerou je nejvhodnější období, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně stavební konstrukce minimálně 10 oC-15  oC, nejlépe až 20 oC, tedy zimních měsících.

BLOWER DOOR TEST

Vzduchotěsnění je důležitou součástí novodobých staveb nejen kvůli případné vlhkosti, ale také v důsledku maximální úspory tepla. Jak odhalit netěsnosti nebo případné nechtěné škvíry? Měření s pomocí metody Blower door testu pomáhá nejen k odhalení netěsností ve stavebních konstrukcích, ale také po zaizolování k značným úsporám energií při vytápění. Zjištění těchto nedostatků může přinést výrazné snížení finančních nákladů vynaložených na protiopatření. Měření vzduchotěsnosti budovy je nutné také pro zatřídění budovy do standartu pasivního domu. Neobejdete se bez něj v dotačním programu Nová Zelená Úsporám.

Společnost CIUR a.s. je členem Asociace Blower Door CZ

Pokud neodhalíte Blower Door Testem nedostatky vzduchotěsného systému, čekají na Vás následující problémy

  • Více uniká teplo, platíte více za energie, promrhané teplo musíte zaplatit navíc
  • Zvýšená ztráta tepla bude znamenat vyšší náklady na vytápění, popřípadě v létě zvýšíte riziko přehřívání interiéru, tímto dochází ke snížení standardu užívání objektu
  • Kondenzace vody na takových místech povede ke vzniku plesnivých skvrn a tím ke vzniku alergií a problémům s dýchacími cestami
  • Dosáhnete nežádoucí proudění vzduchu, v průvanu vydrží salámová šiška nikoliv člověk, opět si zaděláváte na problémy s dýchacím aparátem
  • V důsledku netěsností se mohou lépe šířit kontaminační a těkavé látky
  • Zlepšíte prostup zvuku z vnějšku, tím zvýšíte hladinu hluku uvnitř
  • Dojde ke snížení funkce větracího systému, v důsledku špatné vyváženosti systému dochází k finančním ztrátám při provozu takto oslabeného větracího systému

Lídr ve výrobě celulózových vláken