Středisko pro ekologii a recyklaci

Nákup druhotných surovin

“My již odpady třídíme, přidejte se k nám!“

Odevzdat materiál u nás mohou nejen firmy, školy, úřady, ale také fyzické osoby. Vykupujeme papír dle aktuálních cen na trhu druhotných surovin. Připravujeme také výkup plastových obalů pro naše další výrobky. Ročně zateplíme průměrně 7000 domů. Použitím foukané izolace Climatizer Plus® v těchto domech tak zabráníme vypuštění 5600 t CO2 do ovzduší. Snižujeme tak skleníkový efekt.

UPcyklace

materiálové využití odpadů, které lze v cyklech přetvářet na produkty či materiál s obdobnou užitnou hodnotou, může jít i o stejný výrobek

REcyklace

zhodnocení materiálu či nalezení využití pro něco, co žádné jiné využití nemá a je na něj nahlíženo jako na odpad

DOWNcyklace

proces, kdy opakovaným využíváním odpadu snižujeme jeho objem

V roce 2009 jsme uzavřeli smlouvy se společností EKO-KOM a.s. o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů, č. smlouvy (NO/0304). Spolupracujeme i v otázkách prezentace systému sběru a zpracování odpadů pro školy a předškolní zařízení. Snažíme se upravovat výrobní technologie tak, abychom mohli využít odpady, které nelze zpracovat v klasických papírnách – probarvené papíry ve hmotě, voskový papír atd. Na základě dotace z fondu Ministerstva životního prostředí jsme realizovali výstavbu třídícího zařízení na papírový a plastový odpad. Touto etapou investic jsme uzavřeli kruh nakládání s odpady: Papírový odpad přijmeme, vytřídíme na využitelné a nevyužitelné složky a následně vyrobíme nový, ekologický a pro životní prostředí šetrný výrobek. 

Přidejte se k nám, stejně jako společnost CIUR a.s. myslete ekologicky, šetřete životní prostředí. Dodejte nám materiál k recyklaci a my vám uhradíme částku dle aktuálního ceníku. Recyklace se vyplatí.

Školy spolupracují – ekologie, výkup surovin

Kdo z nás by si nepamatoval školní sběr papíru! CIUR a.s. spolupracuje se školami na ekologické výchově dětí a studentů. Kromě pořádání přednášek a exkurzí firma CIUR vykupuje ze školních zařízení sběrový papír. Výkup není jen jedním ze způsobů získávání vstupní suroviny pro další výrobky, ale také možnost, jak do systému třídění odpadů zapojit naše nejmladší. Přáním firmy CIUR je zapojení našich dětí na utváření ekologického podvědomí. Základem je vysvětlení proč třídit, jak třídit a jak je možné tříděný odpad dále využít.

Co v této oblasti nabízíme?

Sběr papíru

Vhodné pro školní a předškolní zařízení, nebo zájmové kroužky. Organizacím, které mají zájem se zapojit do sběrů, poskytujeme úhradu za sběrový odpad, dopravu a ekologické využití odpadů.

Osvědčení

Za každý sběr papíru dostane škola vystavené potvrzení o odevzdaném množství sběrového papíru určeného k dalšímu zpracování v našem technologickém zařízení. Za celý rok škola obdrží „Osvědčení“ o celkovém nasbíraném množství sběrového papíru a s informací, kolik tímto škola zachránila vzrostlých stromů v lese.

Exkurze

Po dohodě umožníme, aby si děti mohli formou exkurze prohlédnout cestu svého sběru od dotřídění až po výrobu nových výrobků. Exkurze se koná v našem výrobním závodě v Brandýse nad Labem. Nejvíce se děti těší na vyprávění o filmovém sněhu. Každý hollywoodský trhák je pak pro ně o to zajímavější, že se na něm podílí česká firma, pro kterou doma střádají sběrový papír.

Co vykupujeme?

  • Sběrový papír – směs novin, časopisů, letáků, kancelářského papíru. POZOR! Papíry od potravin, krabice od pizzy apod. jsou kontaminované a do sběru druhotné suroviny nepatří.
  • Karton
  • Víčka z PET lahví
  • PET lahve

Možnosti sběru papíru

Jednorázový sběr papíru: 

V domluvený den přistavíme kontejner s ochranou střechou. Sběrový papír se ihned naloží.

Týdenní sběr papíru: 

Kontejner se střechou přistavíme do školy na 1 týden. Tento sběr papíru aplikujeme ve větších městech, kde je více škol a každý týden má sběr jiná škola, respektive kontejner se vysype a ihned přesouvá z jedné školy do další.

Celoroční sběr papíru: 

Zdarma nabízíme školám celoroční přistavení malých kontejnerů zvonů, které se vysypávají vždy po naplnění do svozového vozidla.

Způsob sběru papíru se vždy provádí individuálně dle možností školy. Vliv na sběr papíru má pro společnost CIUR fakt, zda škola disponuje odpadovou místností, místem na umístění malých kontejnerových zvonů v areálu školy, větším množstvím nasbíraného sběrového papíru, vzdáleností do Brandýsa nad Labem (dopravní náklady), apod. Vše individuálně domluvíme, důležitá je komunikace. Dopravu sběrového papíru hradí společnost CIUR a.s.

Kontaktujte našeho skvělého koordinátora, průvodce po společnosti a srdcaře ve sběru druhotných surovin

Tomáše Krause, managera pro ekologii a výkup druhotných surovin, na telefonu 326 901 403

Lídr ve výrobě celulózových vláken