Climatizer Plus jako součást úspěchu v programu úspor energií pro Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích.

„Veolia Energie ČR a D-energy dokončily jeden z největších projektů garantovaných úspor energie (EPC) v České republice. Psychiatrická nemocnice Bohnice spotřebuje o 30 % méně energie a ušetří ročně skoro 15 milionů Kč. Úspory jsou zaručené na 10 let.“*
(*zdroj: https://www.ecoista.cz/psychiatricka-nemocnice-bohnice-usetri-na-energiich-tretinu-diky-epc/)

Na projektu zateplení bohnické léčebny se podílela, aplikací foukané celulózové izolace Climatizer Plus, společnost CIUR, přesněji Aplikační středisko společnosti CIUR. Climatizer Plus je foukaná izolace, o jaký materiál se vůbec jedná?

Zdravá foukaná izolace se získává z druhotných surovin

 Jako první na území ČR v roce 1991 začal CIUR vyrábět foukanou celulózovou (tepelnou a akustickou) izolaci, která našla své přední místo v oblasti stavebnictví, přesněji ve speciálním oboru – zateplování. Také jako první foukané izolaci, a zatím jediné, byl v roce 2009 udělen certifikát s názvem Ekologicky šetrný výrobek. Foukaná izolace – cenná celulóza, spojení předurčující skvělé izolační vlastnosti. To je výrobek Climatizer Plus. Ve firmě CIUR se vyrábí již více jak 30 let. Projekt celulózové izolace z tříděného papíru vznikl kdysi v Kanadě – tepelná izolace Climatizer Plus. Unikátní je, že surovinou se nedevastuje příroda, naopak. CIUR má pod kontrolou výběr suroviny i celý proces, až po realizaci. Sebere surovinu ®Vytřídí surovinu ® Rozvlákní surovinu ® Přidává nutné příměsi s retardéry hoření ® Kontroluje jakost a kvalitu ® Inovativně vyvíjí vlastnosti a složení ® Školí aplikační firmy, včetně té vlastní ® Přímo komunikuje se zákazníky, projektanty i odbornou veřejností ® Realizuje kompletní izolační práce s naším výrobkem ® Zjišťujeme zpětně i kvalitu provedení.

Tepelná izolace. Foukaná izolace. Climatizer Plus.

Nesmírně cennou vlastností foukané celulózové izolace je její tepelně izolační a akumulační schopnost. Jde o materiál na vysoké technické úrovni. Předností je snadná montáž. Rychle se dá použít při dodatečném zateplení velké škály konstrukcí. Při jeho aplikaci nepotřebujete rozebrat celý strop nebo střechu, jde tedy o čistou práci, a na místo se dopraví v hadicích přímo z aplikačního stroje, který je mimo objekt. Je to materiál přírodní a fyzikálně naprosto unikátní. Má vysokou měrnou tepelnou kapacitou, to znamená, že jde o izolaci, která akumuluje teplo v zimě a zároveň brání přehřívání interiéru v létě. To je vlastnost ojedinělá. Ne nadarmo se na výrobek poskytuje záruka 20 let.  Je na čase se ptát, co bude s izolací za 80, 100, 150 let.

Možnosti energetických úspor zateplením foukané izolace

Je jasné, že při zcela nezateplené konstrukci můžeme očekávat i notně velký účet za energie. Velké množství tepla utíká konstrukcemi.

Proč začít střechou

Střešní konstrukce tvoří podstatnou část našich nemovitostí. Proč je střecha úplně tou nejdůležitější konstrukcí pro zateplení je fakt podpořený přírodními fyzikálními zákony. Teplo stoupá vzhůru. Ano, tento fakt nás dnes a denně utvrzuje, že zateplení střechy je naprostou nutností. Důležité se zateplení stává nejen v zimě, kdy naše draze vyrobené teplo stoupá vzhůru a chce se střechou prodrat ven, ale i v létě, kdy se jakékoliv horko, která nás přehřívá drží právě pod střechou. Přehřátá hlava není dobrá v jakémkoliv případě, zvláště je-li někdo povahově horká hlava již od přírody. Efektivita zateplení střechy je jednoznačná. V případě nezatepleného objektu jde o nulovou úsporu energií. Zateplením střechy uspoříte 35 % energií, tedy ve výsledku nejvíce, neboť celkovým zateplením domu se uspoří 60 %, tedy na ostatních konstrukcích dosáhneme úspory energií (v uvozovkách) jen „25 %“. Tedy pokud chceme zateplit, je výhodou začínat střechou. Je jedno, zda se jedná o rodinný dům, bytovku, administrativní budovu, školu nebo jako v tomto případě areál nemocničních budov.

Projekt zateplení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Celý areál je chráněn jako kulturní památka. V mnoha případech šlo o budovy, které jsou původní. Nemocnice byla založena začátkem 20. století. Stáří některých pavilónů, budov je tedy více než stoleté.

Projekt s respektem k památkové ochraně budov

Střechy a jejich půdní prostory v těchto památkově chráněných objektech jsou velkolepé a velmi rozlehlé. Mnohé využívané k ukládání sezónních, či právě nepotřebných věcí. Mnohé s naprosto nadstandardní pochozí výškou. Návrh energetických úspor byl navržený na zateplení foukanou izolací.  Speciálně celulózovou foukanou izolací. V případě podstřešních prostor šlo o zateplení aplikované na stávající půdovky*. Projekt zahrnoval instalaci bezmála 3 km pochozích lávek, které by nahradily volný pohyb po stávající půdě. Foukaná izolace je pro půdy ideální. Zateplí v historické stavbě každou skulinu, každý detail.
*půdovky – tvarovky z pálené hlíny používané pro pochozí vrstvu na půdách staveb.

Realizace s nápadem

Realizace plně projektový návrh respektovala. Ovšem při bližším průzkumu bylo zjištěno, že stropní konstrukce pod půdním prostorem, tedy pod zmiňovanými půdovkami, je stavebně výškově odpovídající nutnému zateplení. Přistoupilo se tedy k odchylce od původního návrhu a došlo na realizaci zateplení mezi trámy čili do dutiny. Tím se finančně ušetřilo na realizaci již zmiňovaných pochozích lávkách v délce 3 000 m. Nejen že se tedy šetří energie, ale šetřilo se i finančně, a to se zdravým selským rozumem. Mimochodem zvolené opatření zateplení dovoluje lepší pohyb, v případě zásahu složek IZS a také zabezpečí snazší pohyb údržby v případě revizí či oprav.

Průzkumné vozítko CIUR

Zajímavostí, provedenou v rámci této akce, byl právě průzkum trámových stropů pod půdním prostorem. Pro obhlídku a monitoring těchto dutin bylo využito průzkumného vozítka zkonstruovaného právě k tomuto účelu. Šlo o RC podvozek vybavený kamerou, vše na dálkové ovládání. Speciálně upravený kamerový systém byl vyroben právě pro tuto zakázku. Průzkumný vozík sestrojil vedoucí aplikačního střediska CIUR pan David Syrový. Pohyb zmíněného vozítka zmonitoroval stav trámových stropů, velikost dutiny i případně nuance, se kterými se musí při zateplování počítat. Šlo tedy o chytrý nápad, který významně opět ušetřil na případném průzkumu trámového stropu.

Fakta o zateplení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích

  • Počet pytlů foukané izolace Climatizer Plus: cca 13,5 tisíce pytlů
  • Mocnost zateplování (průměrná): v průměru 280 mm
  • Omezení provozu pavilónu nemocnice: žádné (bez omezení běžného provozu oddělení, budovy, areálu)
  • Zateplení realizoval: CIUR a.s., Aplikační středisko 02

Lídr ve výrobě celulózových vláken