Co té dřevostavbě ještě chybí?

Dřevo, celulóza mají společného jmenovatele a tím jsou ekologické dřevostavby.

Aktuální situace nás v mnoha případech opět donutila zamyslet se nad důležitostí lidského zdraví. Virové nákazy, ale i dlouhodobější zdravotní nástrahy, kterých si možná hned nevšimneme, ale o to hlouběji se podepisují na naší kondici. Pojem „bydlet zdravě“ tak opět získává na důležitosti.

K pojmu bydlet zdravě se připojil také pojem být co nejméně závislý na dodávkách energií. Říká se veselá mysl, půl zdraví, takže pokud splníme bod A a virová onemocnění nás minou, určitě nám na zdraví nepřidá bod B – účet za spotřebované energie.

Při úvahách o výstavbě rodinného domu se dřevostavba díky svým specifikům, dostává do vyhledávačku pozornosti stále častěji a častěji. Tento na jedné straně tradiční a zároveň nesmírně progresivní materiál se stal vzhledem k rychlosti výstavby v současné době jedním z nejvyhledávanějších. Proč by ne. Vůně dřeva je vjem, který nás provází životem. Vůni dřeva každý z nás pozná i se zavřenýma očima. Jde o základní smyslový vjem, který je v našich mozkových buňkách spjat s pozitivně přírodním zážitkem.

Zdravé vnitřní prostředí

Většinu času trávíme v budovách, o to větší důraz bychom měli klást na jejich kvalitu – a to nejen z pohledu konstrukce, ale zejména se zohledněním vlivů použitých materiálů na vnitřní klima. Primárním faktorem je vlhkost. Dřevo obsahuje, mj. vázanou vodu v podobě vodní páry, která se vyskytuje v buněčných stěnách (tracheidy) – a právě ona je původcem pozitivního mikroklimatu v dřevostavbách. Dřevo totiž dokáže vlhkost, pokud je potřeba, přijímat a v objektu se zvýšenou vlhkostí vytvořit příjemné prostředí. Platí to ovšem i naopak – v případě nutnosti dokáže dřevo vázanou vodu naopak vydat a udržet tak v interiéru kvalitní a svěží mikroklima. Dřevo jako takové má tedy zásadní vliv na vnitřní prostředí domu, optimalizuje vlhkostní podmínky i tepelnou stabilitu.

Esenciální vlastnosti zdravého bydlení

Zavřete oči a představte si, že si máte chvilku sami pro sebe, zachumlaní do deky, s knížkou či sklenkou oblíbeného nápoje. V nejedné představě bude mít své místo praskající krb, okno s výhledem či terasa a… dřevo! Kromě fyzikálních vlastností dřevostaveb je při jejich posuzování z hlediska lidského zdraví důležitý i esenciální faktor. Tyto budovy mají velmi příjemnou atmosféru, jako všechny přírodní materiály i dřevo působí pozitivně na lidskou psychiku. V našem podvědomí je spojeno s archetypem útočiště, pohody, vyrovnanosti. Kontakt s teplým dřevem v téměř jakékoli podobě vyvolává v našem těle pozitivní odezvu. Vyznavači učení feng-shui či geomantiky dokonce věří, že dřevo má schopnost eliminovat elektromagnetická pole a geopatogenní zóny. Dřevo je s námi odjakživa a je spjato s růstem, stabilitou v ekosystému.

Tak jako do dřevostavby nepatří třeba pěnový polystyren nebo plastové okno, tak byste měli důkladně zvážit výběr tepelné izolace. Logickým krokem je pak volba izolace z přírodních materiálů.

Izolace není jen zateplení

V souvislostí s tepelnou izolací se často mylně objevuje pouze její role jako „ochránce“ před tepelnými úniky zevnitř ven. Postupem času se čím dále více, zejména v souvislosti s klimatickými změnami, mluví o důležitosti dobře utěsněné obálky i opačná role izolace – tedy jako ochránce před přehříváním. Podle platných norem pro prostup obálkou si dřevostavba bez izolace nevystačí. I z výše uvedených důvodů se tedy jako ideální jeví materiál, který má podobný charakter i vlastnosti – izolant založený na přírodní bázi. Výhodou je tedy izolace, která má nízký difúzní odpor a posiluje tak vlastnosti dřeva, umožňující výše popsanou regulaci vlhkosti v interiéru. Jedním z nejvhodnějších typů izolantu pro dřevostavby je izolant na bázi celulózy, který vzniká úpravou druhotné suroviny – sběrového papíru. Kromě uvedených vlastností zejména i díky schopnosti akumulace tepla, čímž tuto jinak chybějící vlastnost dřeva vhodně doplňuje. Klíčovou vlastností foukané izolace od společnosti CIUR, a.s. je tzv. měrná tepelná kapacita, která je pro schopnost akumulace zásadní. V případě foukané izolace Climatizer Plus dosahuje výjimečných hodnot až 2020 J/kg.K, což je hodnota dvoj až vícenásobná ve srovnání s jinými izolačními materiály a dokáže zadržet teplo až na 7 hodin. Díky své vysoké objemové hmotnosti (30-60 kg/m3) zajistí dřevostavbám nejen tepelnou ale i akustickou pohodu.

Snížení CO2

Výrobní program společnosti zasahuje do mnoha různých druhů průmyslu. Od pozemního a silničního stavitelství, přes zemědělství, gastronomii, chovatelství, nebo automotive, až po filmový průmysl. Výroba foukané izolace se traduje již od roku 1991. Climatizer Plus, který se vyrábí z novinového papíru, je typ dřevitého papíru. Climatizer Plus jako první v České republice obdržel ekologické ocenění: Ekologicky šetrný výrobek pod číslem 0101. Celulózová izolace má velmi nízký potenciál pro globální oteplování neboli Global Warming Potential (GWP). Jde o veličinu, která říká, jakou měrou a v jakém časovém horizontu přispívá daný produkt ke zvýšení skleníkových plynů v atmosféře, vše je vztaženo na sloučeninu oxidu uhličitého. Pokud porovnám podobně používaný materiál, tepelnou izolaci, v tomto případě Climatizer Plus, na jehož výrobu je zapotřebí asi 0,15 kg CO2/1kg výrobku, respektive 6,2 kg CO2/1m3 výrobku, s výrobkem vyrobeným z primární suroviny, který má 3,74 kg CO2/kg, respektive 123,3 kg/m3, je zřejmé, že snižování potenciálu globálního oteplování pomocí materiálu vyrobeného z recyklované suroviny, je možné i ve stavební praxi.

Motto pro celulózovou izolaci.

Recyklací 1 kg papíru ušetříte téměř 1 kg emisí CO2 a emisí metanu, které by vznikly jeho skládkováním.

Lídr ve výrobě celulózových vláken