Dřevostavby: Jak si pojistím dům proti plísním 

Plísně v domě a jak jim zabránit?

Výskyt plísní v domě či bytě bezprostředně souvisí s nadměrnou vlhkostí. Pokud váš dům trpí vzlínající vlhkostí z podloží, je potřeba dům zaizolovat, podříznout či jinak sanovat. Pokud je příčinou jejího výskytu kondenzace, nabízí se hned několik možností, jak jí zamezit. V ideálním případě předejít.

Problém s kondenzací vodní páry je obecně problémem rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem. V zimních měsících je tento rozdíl vyšší, čímž dochází ke zvýšení vzdušné vlhkosti v interiéru a následné kondenzaci vodní páry. Ta je, jak již bylo řečeno, hlavní příčinou vzniku plísní – nejčastěji v oblasti okenních otvorů či v rozích místností.

Fyzika nepustí

Kondenzace nastává v případě, že teplota stěn je nižší, než je teplota rosného bodu – tedy hranice, kdy už vzduch není schopen pojmout další vodní páru – v interiéru se na stěnách objeví kapky vody a ty zavdávají k následnému výskytu plísní. Nadměrná vlhkost navíc není pouze estetický problém – spóry mohou způsobovat zdravotní problémy. Výskyt plísní ale obvykle signalizuje i mnohem hlubší problém – pokud odstraníme pouze plíseň samotnou (kupříkladu fungicidním nátěrem či častějším větráním), řešíme jen následky, nikoli příčinu. Plíseň navíc, jak bylo řečeno, signalizuje problém s vlhkostí, který se může vážně podepsat na konstrukci stavby a způsobit její degradaci.

Dřevostavby a vlhkost

Na jedné straně může být pro dřevostavby nadměrná vlhkost smrtící. Paradoxem je, že jedním z nejčastějších argumentů pro výběr dřevostavby je právě přirozená vlastnost dřeva „pracovat“ s vlhkostí a to díky tzv. vázané vodě v buněčných stěnách.  

Je potřeba upozornit, že v případě dřevostavby s difuzně uzavřenou konstrukcí by ke kondenzaci docházet nemělo – konstrukce je opatřena parozábranou, která prostupu vzdušné vlhkosti dovnitř brání. V případě difuzně otevřené konstrukce se používá parobrzda, která prostup této vlhkosti z interiéru do konstrukce reguluje a tato je poté odváděna mimo vlastní konstrukci směrem k exteriéru.

Nenápadný pachatel

Vlhkost má tedy na dřevěnou konstrukci neblahé důsledky – s rostoucí vlhkostí dřeva se snižuje jeho pevnost, zvyšuje se riziko napadení dřeva biologickými škůdci (dřevokaznými houbami, dřevokazným hmyzem, hnilobou a zmíněnými plísněmi). Měnící se vlhkost způsobuje tvarové změny příčného průřezu dřeva. Při neregulovaném nebo vícenásobném vysoušení se mohou ve dřevě vytvořit trhliny které snižují únosnost příslušného dřevěného prvku, čímž omezují jeho použití (podrobněji viz též zde).

Bezproblémová dřevostavba

Přesto se ani z výše uvedených důvodů dřevostaveb není nutno bát. Při správném návrhu (difuzně otevřená vs. uzavřená konstrukce) a pečlivém provedení vám bude dřevostavba sloužit bez problémů mnoho let. Důležité je upozornit na skutečnost, že detaily musí každopádně odpovídat zvolené konstrukci – spáry a spoje musí být dokonale utěsněné a musíme se vyhnout vzniku možných tepelných mostů.

Odpověď jménem celulózová izolace

Správné zateplení dřevostavby dokáže mnoho zmíněných problémů odstranit. Tepelná izolace nejen, že chrání interiér před tepelnými ztrátami či v létě před přehříváním, ale dokáže pomoci i vlastní konstrukci. Dobře vybraná a realizovaná izolace pomáhá řešit problémy vzniku možných tepelných mostů i jejich případnou eliminaci. Jako mimořádně vhodný se jeví izolant vyrobený na obdobné přírodní bázi, jako je vlastní dřevěná konstrukce – foukaná celulózová izolace. Izolace Climatizer Plus nejen že má v mnoha ohledech podobné kvality jako sama dřevostavba (nízký difúzní odpor), ale v mnoha ohledech dřevo výhodně doplňuje. Typicky i v oblasti schopnosti tepelné akumulace, která umožňuje výhodnější teplotní management budovy. Další výhodou je způsob aplikace – foukaná celulózová izolace nejenže je „na svém místě“ velmi rychle, ale dostane se opravdu na všechna místa konstrukce. Při aplikaci navíc nedochází k porušení obálky – izolace se fouká do předem vytvořených dutin a není potřeba zasahovat do konstrukce.

Pokud stavíte dřevostavbu, foukaná celulózová izolace Climatizer Plus nejen, že pomůže vytvořit kýženou tepelnou pohodu v interiéru, ale i ochrání celou konstrukci a významně prodlouží její životnost.

Lídr ve výrobě celulózových vláken