Foukaná teplená izolace stále s lidskou inteligencí a zdravým selským rozumem, bez inteligence umělé

Stálým bombardováním a množstvím zpráv o využívání umělé inteligence jsme úplně zapomněli, že rozhodnutí o volbě nejlepších materiálů pro naši stavbu nenajdeme v útrobách této, mnohdy zmanipulované, umělé inteligence, ale ve zkušenostech, doporučeních a příkladech vyplývajících z reálných lidských situací.

Stavební komponenty, které pro stavbu doporučuje společnost CIUR jsou právě na dlouholeté zkušenosti a doporučeních postaveny. Pozlátko nereálných situací dávaných za příklad na sociálních sítích mohou oklamat nejen spotřebitele, ale také samotné výrobce. Nereálné úspory. Nereálná řešení. Nereálné možnosti skladby komponentů. Nereálné termíny i nereálné materiály.

Vzít realitu za vlastní je v dnešním světě přeumělé inteligence velmi složité. Kdo ovšem spoléhá na svůj vlastní úsudek a promluví si s živými a žijícími lidmi s nabytými zkušenostmi, může si jen a jen polepšit.

Přišlo se na jednu jednoduchou věc, která je zdravým selským rozumem naprosto logická. Nejjednodušší pro snižování energetické spotřeby je zateplování. Zateplováním lze primárně snížit spotřebu draze nakoupené energie. Budovy, objekty, a tedy stavby spotřebovávají okolo 40 % energie. Moc nebo málo? Moc. Proč? Protože někdo tuto energii musí zaplatit. Nezaplatí ji nikdo jiný než konečný spotřebitel. Redukce spotřeby je tedy na uživatelích, majitelích a vlastnících nemovitostí.

Jak tedy postupovat při zateplování?

V zateplování nikdy nedělejte chaos. Naplánujte si jej. V prvé řadě proveďte průzkum Vašeho bydlení, kde vás tlačí pata a kde jsou takové tepelné ztráty největší. Zvládnete to buď sami. Pokud si Ano, jistě 100% nevěříte, neváhejte oslovit nějakého energetického specialistu. Problém bývá ve velké většině případů v napojení hlavních kompletačních prvků jako jsou okna a dveře.

Pouhou výměnnou oken je ale pravděpodobně zaděláno na zhoršení vnitřního prostředí. Přirozené větrání škvírami v oknech jsme proudění vzduchu přesunuli zcela do vnitřního prostředí. Co se tedy stane v nezatepleném domě, kde došlo k výměně oken… Vnitřní vzduch nuceně cirkuluje uvnitř a sráží se na chladném stropě, stěnách, podlaze, v koutech a dalších detailech. Je tedy zaděláno na malér v podobě hniloby a plísní.

Zkontrolujte si místa, kde nejvíce uniká teplo v neprůsvitných částech konstrukce. Poradíme Vám. Místa, která se snadno v létě přehřívají, se snadno v zimě ochlazují. Nemusíte to poznat právě z důvodu zimního přetápění. Je to ale drobná pomůcka.

Další pomůckou je fyzikální jev, kterého využívají například paraglidisti, balonisti apod. Jedná se o přirozené stoupání teplého vzduchu. Tedy vytápěním v podlaze, v radiátorech nebo třeba v krbových kamnech vyrobíte teplo, a místo aby zůstalo na jednom místě, jde si stoupat směrem ke stropu. Pokud není strop dostatečně zateplen, jsou pak ztráty takového cenného tepla mnohem vyšší než u jiných konstrukcí.

Konstrukce stropu tedy stojí za revizi. V mnoha případech již nějakou izolaci stropy obsahují. Ve většině případů při revizi takových stropních konstrukcí, je odhalena tepelná izolace buď v nedostatečném množství nebo je dožilá, a již neplní danou funkci. Někdy se v ní usídlily i kuny nebo hlodavci, a tak je zamořena pachem a výkaly. Taková tepelná izolace je opravdu zralá na výměnu. Foukaná izolace Climatizer Plus je ideální na přefouknutí revizí schválenou starou izolaci nebo je vhodná pro zateplení stropní konstrukce, kde došlo k odstranění infikované dožilé izolace. Climatizer Plus je foukanou izolací, tedy aplikuje se do konstrukce pomocí foukacího stroje, který dopraví tepelnou izolaci do přesného místa určení.

Foukaná izolace Climatizer Plus je ideální pro rekonstrukce

  • Snadná manipulace a bezbariérový přístup při opravě
  • Jednoduší revize nosných konstrukcí
  • Výjimečné vlastnosti při ochraně tepla v zimě a chládku v létě
  • Soulad s vlastnostmi dřevěných prvků, s celulózou
  • Dlouholetá životnost zaručená 20letou garancí

Dalším místem je podlaha. Neboť po ní našlapujeme a máme s ní blízký kontakt. I zde se zamysleme nad možností správného zateplení. V případě podlahy je ale nutností starou podlahu nejdříve zajistit hydroizolací. Vzlínání vody a tlak spodní vody není dobrý pro žádný typ tepelné izolace. Pokud máme dostatek místa ve světlé výšce obytného prostoru, můžeme pro zateplování podlah použít přídavných roštů, které jsou vhodné i pro foukanou celulózovou izolaci Climatizer Plus. Plus není jen v materiálu, ale také ve vlastnostech, které se nejvíce podobají vlastnostem dřeva. Však také celulóza je základním stavebním prvkem jakéhokoliv dřeva. Prkenná podlaha na trámovém stropě pak bude vyžadovat vyšší stupeň rekonstrukce.

Stěny doporučujeme řešit zároveň s již zmíněnou výměnou oken. Pokud děláme cokoliv na fasádě, dělejme to po stěnách nikoliv po prvcích. Místo zateplení fasády v jednom roce a výměně oken v roce druhém, což se děje například kvůli nedostatku financí nebo z důvodu již tak napjatém rodinného rozpočtu, udělejte jednu až dvě fasády komplet včetně výměny oken v jednom roce a popřípadě další část v roce druhém. Sladíte tak více návaznost na jednotlivé přechody. Samozřejmě nejlepší je výměna a zateplení celé fasády najednou, kde prvním krokem je vždy výměna okna a druhým pak zateplení fasády a navázání detailů v okolí okenní výplně. Foukanou izolaci využijeme, v případě fasád, v předsazených provětrávaných fasádách. Zvláště tam, kde se používá dřevěný nebo vinylový obklad.

Foukaná izolace má řadu plus. Plus body sklízí zvláště v dostupnosti a možnosti zateplení 2 v 1. Tedy materiál a práce dodaná jako komplet na klíč. Climatizer Plus je navíc českým ekologicky šetrným výrobkem.

Lídr ve výrobě celulózových vláken