Funkční difuzně otevřený systém aneb izolace pro 4 roční období. Dřevostavby I.

Dozateplení – terminus technicus rozšířený především v oblasti rekonstrukcí nebo v případě nedostatečného, již existujícího zateplení. Opakovaně se na nás obrací ti, co mají neblahé zkušenosti právě s dřevostavbou, krovem, s kunou a její devastací tepelné izolace. Ti, kteří zateplili difúzně uzavřenými materiály nebo ti, co mají naopak blízký vztah k materiálům přírodního charakteru. Foukaná izolace skýtá mnoho možností, dovoluje zaplnit i ten nejsložitější detail a zamezí tak vzniku nechtěných tepelných mostů. Řeší projektant jakým způsobem se zatepluje a zrcadlí se tento fakt v projektové dokumentaci? Jedna věc je výpočet a druhá uvedení tepelné izolace do praxe. Znalost jednoho parametru – součinitele tepelné vodivosti je velmi krátkozraká. Opomíjená je například hodnota měrné tepelné kapacity. Teprve čas ukáže, jak si dokáže tepelná izolace poradit s vlhkostí, jak se umí přizpůsobit ostatním prvkům nebo jak zvládne ochranu nosných konstrukcí. To vše a mnohé další o nevyčerpatelném tématu zateplování na webináři CIUR s aplikačním technikem a obchodním managerem Michalem Flosmanem. Michal je nejen teoretik, ale sám si vyzkoušel pracovat několik let na stavbě jako aplikant, zná velmi dobře práci s foukanými izolacemi a moc dobře ví, pro kterou stavbu je materiál typu Climatizer Plus vhodný. Climatizer Plus je českým výrobkem. Jde o foukanou izolaci vyráběnou v České republice, českou firmou. Jde o materiál jehož receptura se od spuštění první výroby v roce 1991 nijak výrazně nezměnila. Společnost CIUR disponuje vlastním aplikačním střediskem. Unikátní na tomto materiálu je, že jeho výrobu firma kontroluje od výběru suroviny až po vlastní aplikaci na stavbě.

Lídr ve výrobě celulózových vláken