Izolace pro čtyři roční období

I když to vypadá tak trochu jako hříčka nápadů, je titulek myšlen doslovně.

O izolací obytných prostor bývá zvykem mluvit v souvislosti se zimou a poslední dobou i létem – tedy sezónami chladu a horka. Zateplení domu – ať už celkové či dílčí (střecha) foukanou tepelnou izolaci z celulózy Climatizer Plus® firmy Ciur, nabízí ale kromě zateplení řadu dalších efektů, jakými jsou klimatizace či vyrovnávání vlhkosti. To vše na základě chytrého využití potenciálu přírodních materiálů a technologie, která dokáže znásobit jejich vlastnosti a užitnou hodnotu. Výsledek násobně předčí prakticky všechny klasické izolanty ve srovnatelných vlastnostech a dodá ještě řadu schopností navíc. Násobně potěší zájemce o tento způsob řešení i 20letá záruční doba, u nás zcela ojedinělá.

Druhý život

Foukaná celulózová Climatizer Plus® se vyrábí metodou rozvláknění. Na získané celulózové vlákno se natavují zdravotně a ekologicky nezávadné přísady solí boritých zajišťující odolnost izolace proti požáru, hnilobě, hlodavcům a hmyzu. Tento unikátní proces probíhá pomocí kanadské patentové technologie ze 70. let minulého století, jejímž držitelem u nás je od roku 1991 firma Ciur. Kvalitním zdrojem celulózových vláken je sběrný novinový papír, který tak dostává šanci být znovu užitečný. Pomocí technologie zafoukávání trvá například zateplení střechy v průměru 2–4 hodiny a nevyžaduje prakticky žádné stavební úpravy.

Úspory, možnosti a schopnosti

Použití kvalitní celulózové izolace s technologii zafoukávání například jen pro zateplení střechy znamená reálně úsporu ve výši až 35% nákladů na vytápění. Díky foukané izolaci lze ale za vytápění domu ušetřit v závislosti na rozsahu zateplení i 50% nákladů. V horkých letních dnech – jak bude dále uvedeno, izolace účinně chrání proti přehřívání, což může znamenat úsporu i více než 20% nákladů na chlazení. Návratnost nákladů za izolaci je pak již od 3 let!

To platí jak pro případ starších domů, tak i novostaveb. Izolace se používá pro zateplení na rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu. Pokud je to technologicky vhodné, lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Foukaná izolace Climatizer Plus® je tak vhodná pro zateplování všech částí domů, jakými jsou podlaha, strop, půda, podkroví, stěna nebo střecha.

Jednou z velkých výhod této chytré izolace a technologie její aplikace je i skutečnost, že dostane i do jinak nepřístupných míst – vzniká tak izolace bez spár. Chyby aplikace izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny.

Výhoda foukané izolace se projevuje také při řešení detailů u sbíjených vazníků při aplikaci do půdních prostor dřevostavby. Například u nízkoenergetických domů není výjimkou aplikace tloušťky izolace až 40 cm. Díky foukané izolaci lze provést zateplení panelového domu, a to jak zateplení střechy, tak i zateplení fasády.

Cenu foukané izolace také příznivě ovlivňuje fakt, že se jedná o bezodpadní technologii. A ještě pro úplnost dodejme informaci pro majitele neposedných zlatých českých ručiček: foukaná izolace Climatizer Plus® vychází cenově příznivě i přesto to, že není prováděna svépomocí, ale realizuje ji odborná firma.

Tepelný odpor a setrvačnost

Tím ale unikátní vlastnosti Climatizeru Plus® aplikovaného ať už suchou nebo stříkanou technologií do výše zmíněných zdaleka nekončí. Takovou je i měrná tepelná kapacita, která je 1919 až 2142 J/kg.K, což se projevuje bezkonkurenční tepelnou setrvačností v zimě i v létě. V praxi to znamená, že dokáže odolat zhruba sedm hodin přímému slunečnímu svitu. Naakumulované teplo pak (v noci) vypouští zpět do ovzduší. Díky této vlastnosti dokáže udržet přijatelnou teplotu v interiéru a odpadá nutnost klimatizace. Šetří tak výdaje na chlazení a zároveň udržuje příjemné a zdravé životní prostředí. V tomto smyslu převyšuje běžné izolanty více než dvojnásobně.

Tepelný odpor při zhruba 20 cm tloušťce je 5 m2.K/W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W/m2.K). Velkou výhodou je nízká tepelná vodivost – l D(23/50) = 0,038 W/m.K, při nízké objemové hmotnosti okolo 30 až 40 kg/m3. Výborně tak izoluje, ale nezatěžuje například konstrukce střech svojí vahou. Foukanou izolaci Climatizeru Plus® je proto možné aplikovat i v mnohem vyšší vrstvě než jiné materiály. Návratnost investice je pak velmi krátká – obvykle tři roky. Zajímavé je, že zhruba polovina rekonstrukcí prováděných foukanou izolací, se týká relativních novostaveb z posledních 15–20 let.

Když prší a zatéká

Nezapomínejme, že není jenom zima a léto, ale máme čtyři roční období. Po zimě přichází obleva, na podzim zas deště. Žádný jiný typ izolace si nedokáže aktivně poradit s přílišnou vlhkostí či zatékáním do konstrukce. Pokud se vlhkost dostane do konstrukce – například rosný bod, vlhké zdi, tepelné mosty apod. – celulóza vlhkost vstřebá a jako piják jí distribuuje do celého do všech stan. Místo tak zůstává suché, vlhkost se roztáhne do velkého objemu a po změně klimatických podmínek se ztratí – uvolní do prostoru. To mechanismus vytváří zvláštní vlastností tzv. „živých izolací“, což jsou všechny izolace na přírodní bázi, které do buněčné struktury váží vlhkost a rozvádí ji.

Podobný efekt má celulózová izolace ve spojení s inteligentní parobrzdou Intello i v interiéru, kde dokáže přílišnou vlhkost nasát a při změně poměrů, kdy se vlhkosti nedostává, jí opět uvolňovat do prostoru. Fólie Intello umožňuje tento proces realizovat celoročně nehledě na roční období. Dodejme, že regulace vlhkosti vytváří vhodné prostředí i pro alergiky.

Oheň

Oheň je poslední z živlů, kterému budeme věnovat pozornost. Vzhledem k tomu, že jedná o celulózová vlákna, je mnohými považován za likvidační. Ale i zde, podobně jako v předchozích případech, využívá Climatizer Plus® chytře vlastností, které mu do vínku této izolace dala sama příroda. Použití Climatizeru Plus celkově vylepšuje protipožární vlastnosti stěn. Dřevo a potažmo i celulózová izolace totiž disponují tzv. samozhášivým efektem, který hoření zpomaluje a tím prodlužuje dobu odolnosti proti plameni. Pro zajímavost to znamená například odolnost 30 min. proti přímému plameni. Reakce na oheň suché, volně foukané celulózové izolace, je v třídě C (6 skupin A–F, nejlepší – nejhorší). Pokud je izolace aplikována do dutiny – například předstěna ze sádrokartonu, je reakce na oheň za specifických podmínek v třídě B.  

Foukání a sesedání   

Další z legitimních otázek spojených s výkonem Climatizeru Plus® je, zda a nakolik se tato na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná celulózová izolace sesedá? Aplikace se provádí pomocí strojního zařízení za sucha nebo formou nástřiku. Za sucha je možná tzv. volným foukáním – například půdy, nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Při aplikaci volným foukáním je nutné počítat se sedavostí cca 10%. Řeší se to tak, že se přidá o 10% víc, vrstva si za několik týdnů sedne na požadovanou úroveň a dál už si nesedá. Pokud je izolace aplikována do dutiny a jsou dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti, materiál si ani po mnoha letech nesesedne. Tento závěr vychází z měření po 5, 10 a 15 letech.   

Na závěr dodejme, že díky nataveným boritým solím je izolace odolná vůči houbám a plísním a také nechutná hmyzu či hlodavcům.

To jsou zhruba důvody, proč má izolace Climatizeru Plus® v 26 zemích světa více než 1 000 000 spokojených uživatelů.

Lídr ve výrobě celulózových vláken