Jak se CIUR a.s. podílel na mezinárodním úspěchu našich studentů z ČVUT v soutěži Solar Decathlon Europe 2023.

Z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe v německém Wuppertalu přivezl tým FIRSTLIFE ČVUT úžasné třetí místo v kategorii KOMFORT a páté místo v kategorii HOUSE FUNCTIONING. Nejlepší, tedy 1.místo získal projekt v podkategorii, která se věnovala VZDUCHOTĚSNOSTI, a to díky výrobkům pro clima® dodávané v České republice společností CIUR a.s.

Téma letošního ročníku této soutěže se stalo udržitelné stavění a bydlení v městských oblastech.

Výstavba domů v německém Wuppertalu

Projektový tým šel do soutěže pod jménem FIRSTLIFE.

Tým studentů pod vedením prof. Ing. Jana Tywoniaka z Fakulty stavební ČVUT a za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov se rozhodl navrhnout a poté zkonstruovat modulární jednotku pro nástavbu studentských kolejí na pražském Větrníku.

Slovo z názvu soutěže „decathlon“ napovídá, že šlo o desetiboj, ve kterém se kladl důraz na architekturu, urbanismus, samotné konstrukce a obnovitelné zdroje energie. Návrh nástavby na bázi dřeva dával také důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, a to vše podle zásad udržitelné výstavby.

Ověřovací stavba soutěžního objektu byla postavena na experimentální ploše UCEEB v Buštěhradu. Po následném rozebrání byl objekt v kamionech přepraven do německého Wuppertalu.  Zde byl během velmi intenzivních dvou týdnů soutěžním týmem znovu sestaven, zkompletován, uveden do provozu a předán k měření vybraných vlastností a hodnocení odbornými porotami. Další měsíc pak zde studenti se svými pedagogy strávili ve víru soutěžních disciplín. Následovalo mnoho prohlídek porotců během výstavy a po dostavbě přišla i široká veřejnost.

Společnost CIUR a.s. se podílela na dodávce vzduchotěsných systémů pro clima®. Kvalitní dřevostavba vyžaduje naprosto špičkové materiály, které jsou spolehlivé, efektivní a mají blízko k udržitelnému stavění.

Stavba pro wuppertalský decathlon tak prošla náročným testováním. Výsledné hodnoty měřené veličiny v blower door testu se pohybovaly 0.89 h-1. Bodování mělo svá pravidla. Vzduchotěstnost pro tým FIRSTLIFE tedy dopadla na výbornou, 10 z 10 maximálně udělených bodů viz obrázek níže.

Výsledková bodová listina jednotlivých podkategorií

Fotografie z montáže a kompletace domu v německém Wuppertalu

kompletace domu v německém Wuppertalu
kompletace domu v německém Wuppertalu
kompletace domu v německém Wuppertalu
kompletace domu v německém Wuppertalu

Stavba vyžaduje vzduchotěsné systémy právě pro vyšší energetickou stabilitu domu, ale také zároveň materiály, které by se podíleli nemalým způsobem na fungování difúzně otevřeného systému. Tady sehrál svou roli právě ucelený systém pro clima® dodaný společností CIUR a.s.

Projekt týmu FIRSTLIFE ve Wuppertalu měl a má tu možnost a stojí na takové úrovni, že dostal tu výsadu na daném výstavišti stále zůstat a být tak dál součásti dalšího výzkumu a sledován. Lze jej také veřejně navštívit. Můžete se sami přesvědčit tedy o funkčnosti vzduchotěsnosti takové navržené a zrealizované bytové nástavby.

Dnes se domy staví jako živé organismy, které mohou pro uživatele lépe fungovat a lépe se jim přizpůsobit. Jsme rádi, že společnost CIUR a.s., konkrétně výrobky pro clima® dávají tomuto soutěžnímu domu punc kvality.

Ing. Jiří Kasal
Obchodně-technický manager

Lídr ve výrobě celulózových vláken