Jaké výhody nabízí parobrzdná fólie

pro vzduchotěsnost budov, pro difúzní otevřenost, pro variabilnost

Vzduchotěsnost funguje celistvě

Vzduchotěsné parobrzdné vrstvy střechy, stěn, půd, stropů nebo podlah musí mít nutně jednu vlastnost a tou je celistvost. Vždy budou a jsou důležité detaily, ale nesmí být opomenuta i plocha, plošně jsou systémy zajištěny pomocí fólií a membrán.

Poškození fólií na stavbě se může stát velmi snadno. I neprofesionálním způsobem aplikace. Zkušenosti jsou i se špatným začištěním, amatérským způsobem provedených prostupů, nechtěným proděravěním nebo nepřesnostmi. To vše může stát za velkým malérem, který se projeví následně při užívání stavby.

Pokud existuje jakákoliv diskontinuita v ploše ve vzduchotěsné vrstvě, je s největší pravděpodobností zaděláno na problém jménem „vlhkost v nosné konstrukci“. Nehledě na to, že se některé tepelně izolační materiály chlubí svou vodoodpudivou silou, nezmůžeme nic, pokud se vlhkost z užívání našeho bydlení dostane do nosné konstrukce a začne dělat neplechu ve formě plísní a hnilob.

V proměnlivosti je inteligence a síla

Parobrzdné systémy fungují na principu rozdílu tlaků. Tedy mohou regulovat průnik molekul vzduchu i s ohledem na to, jaké je právě venku roční období. Zda je teplo nebo chladno, sucho nebo vlhko apod. Celý systém ovšem musí být bez jediné chybičky. Bez škvír a trhlin. Pohyb vlhkosti na molekulární úrovni se u fóliových systémů rozlišuje parametrem s názvem ekvivalentní difúzní tloušťka. Většina materiálů má tuto charakteristiku jednočíselnou. Inteligentní materiály se ovšem přizpůsobují více a více velkému množství různorodých podkladů a také konstrukcím.  Proto volíme fólie a membrány s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou.  Příkladem takové fóliové membrány je výrobek INTELLO a INTELLO PLUS. Hodí se jak pro běžné střechy a podkroví, tak pro stěny dřevostaveb a nástaveb. Ekvivalentní difuzní tloušťka začíná od 0,25 m a dosahuje až do 25 m. Rozdíl tedy stonásobný.


Co to je ekvivalentní difuzní tloušťka
Vyjadřuje, kolik metrů (m) vzduchové vrstvy by svými difúzními vlastnostmi nahradilo danou vrstvu. Používá se ke stanovení difúzních vlastností parotěsných a parobrzdných fólií.


Čím je hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky vyšší, tím je složitější, aby vodní pára tímto materiálem procházela. Vyšší číslo neznamená vyšší kvalitu. Proměnlivá hodnota v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu dovoluje, díky této inteligentní vlastnosti, vyšší regulaci vlhkosti v konstrukci a zabraňuje výše zmiňovanému poškození převážně dřevěných a nosných částí konstrukce. Práce INTELLA je tedy celoroční. Nikdy si nebere dovolenou. INTELLO pracuje na základě principu klimaticky řízené membrány. V zimě izoluje proti vlhkosti, v létě je molekulární struktura propustnější a umožňuje spolehlivé vysychání. Proměnlivost difúzního odporu vysoce výkonného systému výrobku INTELLO je garantována u velmi neprodyšných krytinových materiálů, jakými jsou šikmé střechy s plechovou krytinou, střechy s asfaltovou střešní lepenkou, ploché střešní konstrukce nebo ozeleněné střechy.

Fóliová membrána s PLUSem

Fóliová membrána INTELLO PLUS je opatřena vyztužující armovací mřížkou z polypropylenových vláken a je kontaktně doporučena pro zateplování foukanou izolací jako je například Climatizer Plus. Dostatečně vyztužená tkanina je nejen pevná, ale má také vysokou únosnost. Má vyšší mocnost, a tedy je odolnější v pevnosti v tahu o 230 N než její sesterská fólie INTELLO.

Tyto vlastnosti ocení v terénu zejména sádrokartonářské firmy, výrobci vazníků, střechaři i zateplovací firmy.

Ekologie je v Německu aktuální téma

A nejen v Německu. Našimi životy se ekologie stále proplétá. Zabýváme se tříděním. Eliminací plastů. Snažíme se neplýtvat. Do stavebnictví se ekologie dostává pozvolna a přichází právě ze zemí, kde je tématem číslo jedna. Velkým krokem v udržitelnosti je návratnost zbylého materiálu při výrobě. Tedy co zbylo ještě využít, bezezbytku a odpadů.  Opětovné vrácení do procesu, znovuoživení toho, co by se jinak stalo materiálem zahlcujícím naše skládky.

INTELLO a INTELLO PLUS se začalo vyrábět s 50% recyklovaným obsahem netkané textilie. Recyklát vzniká při výrobě polypropylenových netkaných textilií a obvykle se likviduje. Namísto vyhazování a plýtvání tímto výrobně cenným materiálem se po přistoupilo k jeho opětovnému zapojení ve výrobním procesu.

Primárně se tímto krokem snížila výroba nových platů a je tedy vynikající zprávou, že se s 50% příměsí recyklátu ročně ušetří až 225 000 kg tohoto platového materiálu. Tedy 225 tun.

A nejen to. Uspoří se i náklady na likvidaci, na dopravu. Sníží se emise CO2.

Tento fakt společnost CIUR, která je dodavatelem fólií INTELLO a INTELLO PLUS na českém trhu, kvituje, protože celá výroba je již několik desítek let ekologicky zaměřena.

CIUR a.s. svým přístupem a vlastní výrobou ročně recyklací ušetří až 178 000 tun CO2.

Lídr ve výrobě celulózových vláken