Kam se ani čert nedostane, pošle celulózové vlákno

Umíte si představit, že se prostor dá zateplit i za roh? Nejde o parafrázi známého přísloví. Je izolant, který to dokáže.

Nároky na zateplování budov stávajících i projektovaných jsou v současnosti velmi vysoké.

S tím také souvisí zvýšené požadavky na kvalitu, výkonnost, technologii aplikace a životnost tepelných izolantů. Climatizer Plus splňuje nejen tyto požadavky, ale zároveň nabízí další uživatelské hodnoty.

Chytré využití vlastností přírodních materiálů dokáže znásobit jejich užitnou hodnotu. Příkladem je foukaná celulózová Climatizer Plus® firmy Ciur. Na rozvlákněná celulózová vlákna se natavují zdravotně a ekologicky nezávadné přísady solí boritých zajišťující odolnost izolace proti požáru, hnilobě, hlodavcům a hmyzu. Za tímto unikátním procesem stojí kanadská patentová technologie jejímž držitelem je firma Ciur už od roku 1991.

Foukaná celulózová tepelná izolace tak vyniká řadou unikátních vlastností i špičkovým výkonem. Nespornou výhodou je rychlá a aplikace ve vodorovných i svislých konstrukcích v řádu několika hodin nevyžadující od stavebníka žádnou součinnost. Aplikaci provádí odborné firmy certifikované společností Ciur.

Účinnost a výkon

Vysoká účinnost izolantu je založená na principu mikroprostorů vyplněných vzduchem uzavřeného mezi vlákny. Ve spojení s technologii zafoukávání pak izolant nabízí řadu unikátních vlastností. Technologie umožňuje celulózovému vláknu proniknout i do nejmenších škvír, doslova i tam, kam se jiný izolační materiál nedostane. Bezezbytku se tak eliminují tepelné mosty. Výsledkem je souvislá izolační vrstva bez spár.

Tuto technologii lze využít stejně úspěšně u novostaveb i rekonstrukcí. Foukanou izolaci je možné aplikovat i v mnohem vyšší vrstvě než jiné materiály, přitom návratnost investice je velmi krátká. Výhodou tohoto typu izolace je i vysoká měrná tepelná kapacita: Cd = 1919 až 2142 J/kg.K, takže výborně funguje v létě i zimě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Běžné izolanty v tomto smyslu převyšuje i více než dvojnásobně.

Technologie foukání je vhodná pro všechny typy střešních i svislých konstrukcí a je ideální i pro rekonstrukce starších objektů. Zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot. Při rekonstrukcích je možné ve většině případech izolaci do konstrukce doplnit bez jejího rozebrání. Zateplení celého objektu trvá jen několik hodin. Úspory energie na vytápění/chlazení jsou okamžité a dosahují až 60%.

Jak se fouká a stříká

Aplikace se provádí pomocí strojního zařízení za sucha či formou nástřiku. Za sucha – tzv. volným foukáním například na půdy, nebo mnohem častěji ale tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Při volném foukání je nutné počítat se sedavostí cca 10%. Řeší se to tak, že se přidá o 10% materiálu víc a vrstva si za několik týdnů sedne na požadovanou úroveň a dál už si nesedá. Pokud je izolace aplikována do dutiny a jsou dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti, materiál si nesesedne ani po mnoha letech, což potvrzují měření po 5, 10 a 15 letech. Objemová hmotnost při aplikaci celulózové izolace za sucha se pohybuje cca od 30 kg/m3. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad.   

U svislých konstrukcí je doporučená objemová hmotnost od cca 55 kg/m3 do cca 65 kg/m3. Při dodržení tohoto požadavku a výšky sloupce bez předělu do 2,5 m se celulózová izolace nesesedá. Je to podobné jako u jiných typů izolantů. Pokud je například předepsána deska o objemové hmotnosti 60 kg/m3 a stavební firma ji zamění za rohož o hmotnosti 20 kg/m3, dojde bezpochyby k sesednutí izolačního materiálu. Objemové hmotnosti pro Climatizer Plus® jsou odzkoušené i při plnění a převozu přes prefabrikátů celou Evropu s výsledkem bez sesednutí.   

Nástřik celulózové izolace (dle tloušťky smíchané s vodou nebo lepidlem Sokrat, Karsil apod.), lze použít pro interiér i exteriér až do vrstvy 15 cm, která je difúzně otevřená. Objemová hmotnost nástřiku se pohybuje kolem 80 kg/m3.Česká izolace Climatizer Plus® má v 26 zemích světa více než 1 000 000 spokojených uživatelů. Doma se může pochlubit nejdelší zárukou na trhu – 20 let.

Lídr ve výrobě celulózových vláken