Rozloučení s kamarádem a kolegou Ivanem Říhou

Dnes jsme se rozloučili s kamarádem a kolegou Ivanem Říhou z firmy PIRMET, který byl jedním z prvních aplikantů foukané izolace Climatizer Plus v České republice. Věnoval tomu významnou část svého života a zasloužil se o dobré jméno foukané izolace.
Jeho profesionalita a přátelské jednání bylo zárukou dobře odvedené práce a spokojenosti všech zákazníků.

Upřímnou soustrast všem jeho blízkým, přátelům a známým.
Kolektiv CIUR a. s. 

Lídr ve výrobě celulózových vláken