Tepelná izolace, která se přizpůsobí nosné konstrukci – nikoliv naopak

Pojem difúzně otevřených střech a konstrukcí obecně, jsme zaznamenali ve stavebnictví již během 90.let minulého století. Difúzně otevřený systém znamená také ale systém vzduchotěsný, příjemný pro nosné konstrukce. Jedná se o systém, který se umí přizpůsobit vnějším i vnitřním podmínkám během celého roku. Většina firem uvádí u tepelných izolací pouze a jen součinitel tepelné vodivosti, tzv. lambdu. V létě jde o hodnotu, které nám s přehříváním ovšem moc nepomůže. Fázový posun, teplotní spád, měrná teplená kapacita spojená s objemovou hmotností zaznívají jako termíny velmi vzdálené nebo také příliš vědecko-fyzikální. Jde ale o prosté zapojení zdravého selského rozumu, který se v konstrukcích uplatňoval i v minulosti. Jde jen o to tento princip spojit s moderním způsobem zateplování. Proč v zimě i v létě řešit měrnou tepelnou kapacitu společně se součinitelem tepelné vodivosti? Na tyto a jiné otázky Vám odpoví webinář společnosti CIUR.

Lídr ve výrobě celulózových vláken