Vliv výběru tepelné izolace na fázový posun ve střešní konstrukci

Fázový posun teplotního kmitu vyjadřuje čas, za který se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru. Jedná se o vlastnost konstrukce ovlivňující působení extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením, které nám povrch obvodového pláště objektu ohřívá. Zvýšená teplota materiálu se pak pomalu šíří směrem k interiéru. Větší číselná hodnota fázového posunu znamená, že interiér v domě je lépe chráněn proti přehřívání vlivem slunečního záření. Tento jev dokáže ovlivnit i vhodná volba foukané tepelné izolace.

Lídr ve výrobě celulózových vláken