Vzduchotěsnost u dřevostaveb a použití lepicích AIRSTOP pásek

Problematika různých druhů lepicích pásek. Proč 100 letá záruka? Je to vůbec možné? Jde o ukazatel kvality, zátěže nejen v laboratoři. Laboratorní procesy na zrychlené stárnutí pro lepicí pásky a lepicí hmoty byly vyvinuty na univerzitě v Kasselu jako součást dvou výzkumných projektů zaměřených na zajištění kvality, unikátní technologii a speciální bázi lepidel ve vzduchotěsných vrstvách. Tyto nové procesy jsou nyní zahrnuty v normě DIN 4108-11. Německá kvalitativní norma, která vyžaduje záruku lepivosti spojů.

Je zde specifikovaná minimální pevnost v tahu při zvýšené teplotě a vlhkosti vzduchu (65 ° C a 80 % relativní vlhkost) po dobu 120 dnů (ve skutečnosti to odpovídá přibližně 17 let).

Spoj lze po této zkoušce v kladném případě považovat za trvalý. Faktory ovlivňující přilnavost pásek. Lepicí látka, která zajistí tento trvalý spoj. Jak zajistit kvalitní trvalý lepený spoj? Co se stane, když spoj kvalitní prostě není?

Lídr ve výrobě celulózových vláken